Ildsjælene går forrest

Tager man fundraisingbrillerne på, ses der i øjeblikket en spændende tendens både hos de private fonde og i de ministerielle puljer: Man har rettet fokus på ildsjælene ude i landet og lagt en scene ud for dem.

Her kan nævnes ‘Fonden for Økologiske Landbrug’ og Miljøministeriet, som begge administerer ‘ildsjæle-puljer’: ‘Grønne ildsjæle for lokal afsætning’ og ‘Puljen til grønne ildsjæle’. I disse puljer er det muligt for ildsjæle*, at søge midler til projekter både i miniature-størrelsen, men også med store budgetter. Senest har Nordea-fonden fremlagt en pulje på 100 mio. kr.  til projekter, der støtter ‘det gode liv’ for unge. Nordea-fonden drager i øjeblikket landet rundt og møder de unge ildsjæle og deres ideer for derved at gøre opmærksom på chancen for fondsstøtte.

Det lader til, at der er opstået større forståelse af, at de gode, nye ideer som har potentiale til at forandre vigtige aspekter i vores samfund, kan findes blandt ildsjælene. Det er en fordomsfri og robust tilgang til forandring, som i mine øjne et vigtigt supplement til blandt andet forskningen.

For de gode ideer popper ofte op i det åbne sind, og ikke nødvendigvis kun hos den belæste professor. Tiden er der lige nu til at afprøve nye ideer og  gå nye veje. Derfor skal vi komme ud af busken og trodse den kedelige Jantelov (som vist endelig er på retur i Danmark?) og fortælle verden om den idé, som ligger og rumler i maven.

Et inspirerende eksempel på en projekt, som nok ikke var blevet søsat for 10 år siden, er foreningen ‘Maritime Nyttehaver’ i Københavns Havn. Takket været en gruppe stærke indsjæle, god fundraising og ikke mindst den forbedrede vandkvalitet i havnen, produceres der nu østers, tang, muslinger og fisk med afsætning til de lokale restauranter og spisesteder. En historie som giver enhver projektmager blod på tanden.

Ps: Der er ansøgningsfrist til Miljøministeriet ‘Puljen til grønne ildsjæle’ d.15.maj kl.12.

*Ifølge Wikipidia er en ildsjæl:  en person som, ofte ulønnet, arbejder begejstret og ivrigt for en sag. Eller sagt med andre ord; en person der brænder for en sag.

Search