Johanne Gabel

Johanne_beskåret

Energi- og miljøjournalist

2001- : Freelance:
Journalistik: Danmarks Naturfredningsforenings blad ’Natur & Miljø’, Nyhedsmagasinet Ingeniøren, Dyrenes Beskyttelses nyhedsbrev, Dansk Energi: Nyhedsbladet Dansk Energi, Dagbladet Børsen, Energistyrelsen: Energinyt, Videncenter for Affald: Ren Viden, Dansk vand- og spildevandsforening: DanskVAND mv. Venture, det europæiske nyhedsbrev EC Inform-Energy m.fl.
Web: Hjemmesiden Velfærdsdelikatesser.dk for Dyrenes beskyttelse, tema til Energistyrelsen hjemmeside, tekster og struktur til Dansk Energis hjemmesider mv.
Presse og kommunikation: Presse- og kommunikationsansvarlig for Dyrenes Beskyttelses bæredygtige landbrugskoncept Velfærdsdelikatesser, virksomhederne Babcock & Wilcox Vølund (waste-to-energy-teknologi) samt Viega A/S (vandsektoren) mv.
Redigering: F.eks. Byggeriets uddannelser, Miljøstyrelsen, Dansk Energi, Undervisningsmaterialet ‘Elforsyning’ til fysikundervisning i gymnasiet.

2007-2014: Journalist, PR og kommunikationskonsulent, Viegand Maagøe

Ansvarsområder: Projektleder, planlægning, gennemførelse og evaluering af presse-, informations- og kampagnearbejde om miljø og energi.

Eksempler: Informationsindsats om ecodesignkrav til netværksstandby og computere, Energistyrelsen (2014), Grønt regnskab, Københavns Universitet (2014), Energirigtige indkøb i små og mellemstore virksomheder, Energistyrelsen (2014), kampagne for udnyttelse af overskudsvarme i erhvervslivet, Go’ Energi  (2012), PR-kampagne for energirenoveringer i erhvervslivets bygninger, Go’ Energi (2011)

2002-2004: Kommunikationskonsulent, Operate A/S
Ansvarsområder: Projektleder, kommunikationsstrategi, kampagner, pressearbejde, rådgivning, journalistik, journalistisk redigering, produktion af publikationer mv.

Eksempler: Redigering, journalistik: Miljøstyrelsen, ’Ny Viden’ og ’MiljøNyt’ på nettet, Kampagnearbejde, opbygning af website: ’Copenhagen – environmental Capital of Europe’, Projektleder: European Topic Centre on Resource and Waste Management, Udenrigsministeriet, Danida.

1999-2002: Informationsansvarlig, Forum for Energi & Udvikling

Ansvarsområde: Informationschef, informationsstrategi, pressekontakt, redaktør og journalist på nyhedsbrev, webmaster, kampagner, politisk sparringspartner.

1998-1999: Fuldmægtig, Kommunernes Landsforening, Kontoret for Teknik og Miljø.

Ansvarsområde: Energipolitik

1997: Analysemedarbejder, Folketinget, Radikale Venstres Analysesekretariat

Ansvarsområde: Miljø-, forbruger- og sundhedspolitik
Search