Projektudvikling og -ledelse

Vi faciliterer projektudvikling, der fører ideer frem til konkrete projekter, og hjælper gerne med projektledelsen, når rammerne er sat.

Udvikling af et stærkt projekt kræver, at målet står klart frem. Hvad vil vi med projektet? Hvad skal det føre med sig? Derfra skal vejen for projektet findes, og form og indhold skal defineres. Her er ikke to processer ens. Ofte er der brug for solide styringsværktøjer, som giver mening i den konkrete kontekst. Projektudviklingen er typisk kreativt og innovativt funderet, men vi betragter projektarbejdet som et håndværk, og vægter den virkelighedsnære tilgang højt.

Fundraising
Vi har bred erfaring med fundraising, og bringer den gerne i spil, når der skal skaffes finansiering til at søsætte nye projekter. Det grønne område har rige muligheder for ekstern finansiering – både fra private fonde, ministerielle puljer, EU mv.

Search