Tjek kemien:
Kampagne for Forbugerrådet Tænk og Miljøstyrelsen

Forbrugerrådet Tænk og Miljøstyrelsen lancerede i 2014 App’en Tjek Kemien. Den bruges af forbrugerne ude i butikkerne til at scanne non-food produkters stregkode og derigennem få svar på, om produktet indeholder såkaldte ‘kandidatlistestoffer’. Dvs. stoffer, som kan være problematiske ift. mennesker og miljø.

Grønvirke stod for udvikling af lanceringskampagnen, med idé, artwork, annoncer til trykte medier, web-bannere, samt en lille animeret informationsfilm, der pr. feb. 2015 har haft over 57.000 views på youtube..

App’en er indtil videre blevet downloadet mere end 25.000 gange og der er fortaget mere end 70.000 scanninger af produkter.

Art work/illustration

Poster

Annoncer

Kampagnefilm

Flyer

Web bannere

Search