Byg.gården_lille

Grønvirke samarbejder med den økologiske gård Drejergården ved Kr. Hvalsø om afholdelse af møder og workshops. Gården er indrettet med madhus og workshop- og mødefaciliteter, og skaber en unik ramme om virksomhedsarrangementer hvor autenticitet, madhåndværk og smukke omgivelser skal være en del af oplevelsen.

Foto: Sagafjord A/S

Skibet Sagafjord i Roskilde kendes af mange som et varetegn for byen på niveau med Vikingeskibssmuseet og Roskilde Domkirken. Sagafjord ønsker nu at sejle en mere grøn fremtid i møde og Grønvirke har derfor hjulpet skibet og tilhørende restaurant med udvikling af en bæredygtighedsstrategi og 3 årig strategiplan.

GRON_OMEGN_logo

Nu kommer der en helt ny grøn lokalavis i Lejre – og Roskilde Kommune. Den hedder ‘Grøn Omegn’ og er født i et samarbejde mellem Grønvirke, Lejre Lokalavis og Paperboy. Avisen er præget af kvalitetsindhold, flotte billeder og layout og udkommer til 48.000 husstande.

Search